Bestyrelsen

Ole Bøgh
2012-06-11 018
Formand
Tlf: 20 82 28 92
Email: olebogh@privat.dk
Per Christensen
Bestyrelsesmedlem
Martin Sørensen
Bestyrelsesmedlem
René Iversen
Bestyrelsesmedlem
Kurt Kristensen
Suppleant
Vakant
Suppleant
Bjarke Karl Christensen
Kasserer