Klubbens Historie

Klubbens historie
Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub blev startet den 5. november 1959. Det var Tage Boddum, som på det tidspunkt var medlem af Herning Judo Klub, der var initiativtager, da han var utilfreds med ledelsesstilen i Herning Judo Klub.

Herning Judo Klub var blevet startet den 1. september 1953 og havde træningslokaler på Vestervang Skolen.

Tage Boddum blev formand for den nye klub, men flyttede fra byen i 1961, hvorefter Ebert W. N. Eichmeyer blev ny formand. Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub fik træningslokaler i gymnastiksalen på Herningsholm Skolen.

Der var i flere år et anspændt forholdt mellem de to judoklubber.

Ebert Eichmeyer og Erik Nielsen, der på det tidspunkt var formand for Herning Judo Klub, mødtes på en natklub i Odense og blev enige om at prøve at slå de to klubber sammen. Dette samarbejde endte med, at Herning Judo Klub blev slået sammen med Herning Judo og Jiu-Jitsu Klub den 11. maj 1967.

Der skulle herefter trænes på Herningsholm Skolen. I 1968 rejste Ebert Eichmeyer til Grønland, og Erik Nielsen blev ny formand.

Først i 1970 havde Herning Kommune to gamle bygninger på Teglvænget,
hvoraf Herning Judo og Jiu-jitsu Klub fik tilbudt den ene og Herning Brydeklub
den anden. Klubberne skulle selv renovere dem, og det foregik hovedsagelig med frivillig arbejdskraft. I 1972 blev det nye klubhus taget i brug.
I den forbindelse blev Herning Judo og Jiu-Jitsu Center oprettet som en selvejende institution, der ejede og drev bygningen.

Det var en stor fordel ikke længere at skulle bære måtter ud før træning
og pakke sammen, når træningen var færdig.
Klubben trænede på Teglvænget indtil 2001, hvor vi flyttede i nye lokaler i
det nyopførte kampsportscenter i Sportscenter Herning på Holingknuden.

Formænd
Tage Boddum 5-11-1959 til 1961
Ebert W. N. Eichmeyer 1961 til 12-6-1968
Erik Nielsen 12-6-1968 til 29-5-1979
Poul Madsen 29-5-1979 til 27-8-1990
Ole Nielsen 27-8-1990 til April 2002
Ole Bøgh Jensen April 2002

Klubbens æresmedlemmer
Erik Nielsen † 16-12-92
Per Christensen
Flemming Lauritsen †
Niels Thornvig Jensen
Poul Madsen † 20-12-10
Ole Bøgh Jensen
Henrik Stegelmann
Kurt Kristensen